Markarbeten


Vi utför alla typer av schaktning i mark. Tex. Urgrävning av infart. Grävning för grund. Stubbuppbrytning. Planering av tomt. Dikesgrävning mm.

Vi har en VOLVO ECR58D med maskinvikt på 6.5 Ton. Vi är mån om miljön, och vår maskin har en miljögodkänd motor Steg III. Detta är en mycket smidig maskin med gummilarv och  styrka för de allra flesta förekommande arbeten. Våra tillbehör till maskinen är: Rotortillt. Asfaltskärare. Gallerskopa. Kabelskopa. Planerskopa. Tandskopa och Tjälkrok.